بامداد هنر

تعریف هنر

تعریف هنر  ع. پاشایی معنی، طبقه‌بندی هنرهای بصری و زیبا، زیبایی‌شناسی   معنی و تعریف هنر هنر چیست؟ هنر: کثرت فُرم‌ها، انواع و ژانرها تعریف هنر محدود به دوران و فرهنگ است تاریخ…

زیبایی‌شناسی و طبیعت در فرهنگ و هنر ژاپنی

زیبایی‌شناسی و طبیعت در فرهنگ و هنر ژاپنی ع. پاشایى   «هرگونه پژوهشى در فرهنگ ژاپن، در فروکاهش فرجامین آن، باید به مطالعه‌ى طبیعت ژاپن برگردد.»  (واتسوُجى تِتْسوُروْ : ۲۱۴)     شاید…

کهن‌ترین هنر

ع. پاشایی

کهن‌ترین هنر   کهن‌ترین هنر ماقبل تاریخی: ده اثر اول فهرست مقدمه کهن‌ترین هنر جهان ــــ ده اثر هنری آغازین راهنمای کوتاه به گاهشماری عصر سنگ چه‌گونه تاریخ یا سن هنر عصر سنگ…

آغازین‌ترین هنر ماقبل تاریخی

ع. پاشایی

 آغازین‌ترین هنر ماقبل تاریخی فهرست مطالب اولین‌بار کِی هنر آفریده شد؟ آغازین‌ترین شکل‌های هنر ماقبل تاریخی کدام بودند؟ چه کسانی اولین انواع هنر عصر سنگ را آفریدند؟ مختصات اولین آثار هنر ماقبل تاریخی…

جامْ‌نماها

    جامْ‌نماها ع.پاشایی      فهرست مطالب جامْ‌نماها چیستند؟ تعریف جامْ‌نما چیست؟ کی جامْ‌نماها ساخته شدند؟ هنر سنگ باید ساخت انسان باشد: نباید عملی، یعنی برای مصرف، باشد. مختصات اصلی جام‌نماها چیستند؟…

هنر ماقبل تاریخ

ع.پاشایی

    هنر ماقبل تاریخ خاستگاه‌ها، انواع، گاهشماری، مختصات فرهنگ عصر سنگ هنر ماقبل تاریخ عصر سنگ ع.پاشایی   فهرست مطالب مقدمه ــ انواع، مختصات، تاریخگذاری فرهنگ ماقبل تاریخی تکامل انسان: از تبر…

خط زمانِ هنرِ ماقبل تاریخ

خط زمانِ هنرِ ماقبل تاریخ ع.پاشایی     برای مشاهده‌ی صفحات در اندازه‌ی بزرگ‌تر، روی آن‌ها کلیک کنید.

مادر مهاجر

نظر چند دانشجوی عکاسی

[نظر یک دانشجوی غربی] به نظر میرسد که این زن در حال فکر کردن باشد. از یک نظر، این عکس مرا به یاد مجسمه ی «متفکر» [رودَن] می اندازد، مرد نشسته ای که…

هنر عصر سنگ

هنر عصر سنگ تاریخ، مختصات ترجمه: ع.پاشایی  انتخاب تصاویر: علی روستایی      فهرست مطالب هنر عصر سنگ چیست؟ انواع اصلی هنر عصر سنگ کدامند؟ جام‌ْنماها پیکرتراشی / کنده‌کاری نقاشی غار / غارنگاری…

عصر سنگ

ع.پاشایی

     عصر سنگ ع.پاشایی    [این نوشته نگاه کوتاهی است به این عصر از دید *انسان‌شناسی، و مقصود از آن مقدمه‌یی آشناکننده برای ورود به هنر عصر سنگ و به طور کلی…

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.