طاهر غزال

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۱۸۱-۱۹۵

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)       ۱۸۱ عجب ابرو ــ عجب گیسو ــ عجب مو. عجب گردن ــ…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۱۶۶-۱۸۰

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)       ۱۶۶ کسی که با کسی دل داد و دل بست. به آسونی…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۱۵۱-۱۶۵

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)       ۱۵۱ مرا هم ساق و هم بازو کند درد؛ کمر تا ساق،…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۱۳۶-۱۵۰

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)       ۱۳۶     الا دختر که لب چون لاله داری؛ طناب بر گردن…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۱۲۱-۱۳۵

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)      ۱۲۱ دلم می‌خواد از اون سرچشمه آبی. دلم می‌خواد از اون آهو کبابی….

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۱۰۶-۱۲۰

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)      ۱۰۶ اگر این درد دل در من بمونه، یقین دارم که جون من…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۹۱-۱۰۵

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)       ۹۱ اگر دلبر به من یکرنگ می‌بود؛ اگر راهم در صد فرسنگ…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۷۶-۹۰

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)            ۷۶ به قربون سرت ــ هر چن که پیری؛ مبادا…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۶۱-۷۵

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)          ۶۱ ته الیجه قبای جیب چاشنی ته جا من قهرمه ــ…

فدای رنگ مهتابیت بگردم – ۴۶-۶۰

     فدای رنگ مهتابیت بگردم زیباترین ترانه‌هاى مردم ایران گردآورى، انتخاب و تصحیح طاهر غزال (محمد حسین حقیقى)       ۴۶ بت زیبا ــ بت عیساپرستم. نگه کردی و دل بردی ز…

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.