عضویت

عضویت

اعضای «اندیشه‌پروران» ماهانه ۳۰ هزار تومان حق عضویت می‌پردازند و با عضویت در «اندیشه‌پروران» : ۱- می توانند، اگر مایل باشند، عضو هیئت مؤسس مؤسسه ی بامداد ساری شوند. ۲- در کلاس مجازی…

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.