باورهای توده

بوم کیوانی

بوم کیوانی    بوم کیوانی آن طور که من یادم مانده به هر مار توی بوم گفته نمی شد. در ضمن بوم کیوانی چیزی نبود که همیشه دیده شود. من یک بار بوم…

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.