خِپِر در لغتنامه دهخدا

«سرگین غلطان که جانوری است سیاه و پردار از نوع مغطی الجناح (مغطی الجناحاز تغطیه به معنی پوشیده و مستور داشتن. یعنی پوشیده بال، یا نهان بال)   و دارای دو زوج بال . زوج فوقانی که در پرش حیوان مدخلیتی چندان ندارد جهت محافظت زوج تحتانی خلق شده که مخصوص به پرش است.»

در لغتنامه‌ی دهخدا، برای این حشره، این اسامی هم آمده‌اند: کشتک . گشتک . سرگین غلطان، سرگین گردان . سرگین گردانک . گوی گردان . گوی گردانک . گوزد. گوگار. کستل . خزوک . خزدوک . زانه . گوگردانک . گوه غلطان . چلاک . چلانک . سرگین کش .

این هم شعری از جناب ناصرخسرو، در قیاس بلبل و جُعَل:

جعل و بلبل مرغند بلی لیکن
گل یکی جوید و جوید دگری سرگین

گردآورنده: عارف آهنگر
(منبع: لغتنامه آنلاین دهخدا  )

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.