جبین بر خاک نِه – ۱۳

ترانه‏ ى بینا را تاتانکاـ پتسیلا Tatanka-ptecila یا گاو کوتاه این‏جا مى‏ خواند. او مرد مقدس، نبى و جادوگرْ طبیب بود. یک داکوتا سوُ بود که به عنوان معجزه‏ آور بزرگ مورد احترام مردمش بود. او یکى از اولین پیروان ووکا Wovokaبود که دین رقص روح را شروع کرد. یکى از پیام‏هاى ووکا این بود: «نجنگ. . . . تو نباید بجنگى.» تاتانکاـ پتسیلا این پیام و آن رقص را براى مردمش آورد. او «پیرهن‏ هاى روح» افسون‏ شده را هم ساخت که سرخپوست‏ها را از گلوله‏ ى مرد سفید حفظ مى‏ کرد. او در میان مردمش رهبر بزرگى بود.]

قبیله همیشه در یک دایره اردو مى‏ زد و در وسط دایره جایى بود که آن را هوکوکا Hocoka یا مرکز مى‏ خواندند.
پیش از این مردم راهى جنگ بشوند، نبى یا مرد مقدس، براى خودش یک تى‏ پى درست مى‏ کرد و تنها در آن مى‏ نشست، به آینده نگاه مى‏ کرد و هر چه را که بنا بود اتفاق بیافتد در رؤیا مى‏ دید. مردم براى او پیشکش مى‏ آوردند، و او علائم مقدس و افسون‏هایى درست مى‏ کرد که آن‏ها را در جنگ حفظ کند.
بعد، قبل از راه افتادن پیش‏ آهنگ‏ها، جنگجوها در مرکز اردو جمع مى‏ شدند و حلقه مى‏ زدند و منتظر نبى مى‏ ماندند. او بیرون مى‏ آمد، آواز مقدسى مى‏ خواند و به جنگجوها افسون‏ هایى را که درست کرده بود مى‏ داد، و سرنوشت هر مردى را به او مى‏ گفت.
یک ترانه‏ ى پیشگویى هست که او مى‏ خواند. در قسمت آخر این آواز، جایى که حالا فقط صداهاى بى‏ معنا هستند، او کلماتى را مى‏ گفت که براى هر جنگجویى سرنوشت او پیشگویى مى‏ کرد که در جنگ چه اتفاق برایش خواهد افتاد. این ترانه موقعى خوانده مى‏ شود که قبیله مى‏ خواهد به جنگ برود، درست قبل از این‏که پیش‏آهنگ‏ها براى پیدا کردن دشمن راه بیافتند.

سرود بینا
در این دایره
شما اى جنگجوها
نگاه کنید، به شما مى‏گویم
آینده‏ ى هر یک از شما را.
همه این‏طور خواهید بود
که من حالا آشکار مى‏کنم
در این دایره؛
بشنوید شما!

(En. 43)

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.