تجارت دریای هند در دوره ی امپراطوری مغول

در ارتباط با‫:‬ , , , ,

تجارت دریای هند در دوره ی امپراطوری مغول
ـــ با توجه به فعالیت¬های تجاری بازرگانان جزیره ی کیش ـــ
هیکوئیچی یاجیما (Hikoichi Yajima)
استاد مؤسسه ی مطالعات زبان¬ها و فرهنگ های آسیا و آفریقا
(Institute of Languages and Culltures of Asia andAfrica)
از دانشگاه مطالعات فرهنگ های خارجی توکیو
(Tokyo Univ. of Foreign Studies)
مترجم ریوکو واتابه Ryoko Watabe

«در مقاله¬ی حاضر، دو نظریه¬ی زیر ارائه خواهد شد:
(۱) چنان¬کـه مـی¬دانیـم، راه¬هـای خشکـی کـه از قـاره¬ی اروپـا ــ آسیا (اورسیا) می¬گذشتند در تجارت و ترابری بین شرق و غرب نقش مهمی داشتند. اما نباید از نقش راه¬های دریایی دریای هند نیز غافل ماند، چرا که اهمیت این راه¬های تجارت بین¬المللی کم¬تر از راه¬های خشکی نیست. علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که این دو نوع راه از یکدیگر جدا و مستقل نبودند، بلکه میان¬شان نوعی وابستگی و همکاری دائمی بود که تأکیدکننده¬ی ساختار دادوستد و ترابری بین شرق و غرب بود. برای مثال، امپراطوری مغول، هم راه¬های آسیای میانه را تحت سلطه¬ی خود داشته، و هم از راه لشکرکشی به چامپا، برمه و جاوه و اعزام هئیت¬هایی به هند، ملابار و ایران در سلطه¬ی راه¬های دریایی می¬کوشید…»

 

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.