دانشنامه‌ی هنر ژاپن

جدول گاهشماری تاریخ هنر ژاپن

در ارتباط با‫:‬ ,

  

 

book cover

“دانشنامه‌ی هنر ژاپن”

ع.پاشایی

نسترن پاشایی

حامی تألیف: مجتمع پلاستیک طبرستان

Http://tpciran.com

    

 

دانشنامه‌ی هنر ژاپن

دانشنامه‌ی هنر ژاپن کتابیست تألیفی، به ترتیب الفبای فارسی، در زمینه‌ی هنرهای نقاشی، پیکرتراشی، و هنرهای وابسته به این دو حوزه، خواهدنیاورز / سکولار باشند خواه دینی ــــ بودایی، شین‌تو … ــــ با ارائه‌ی مقالاتی کلی در حوزه‌ی معماری، تئاتر، و معرفی هنرمندان برجسته‌ی این حوزه‌ها.

پس از اشاره به «گاهشماری»، «خط زمان» یا سالشمار تاریخ ژاپن را با عنوان «گاهشماری رویدادهای سیاست و فرهنگ و هنر ژاپن»، در دو جدول کنار هم، به شکل «رویدادهای سیاسی ….. رویدادهای فرهنگی و هنری» ــــ از سال ۵۷ م تا ۱۹۵۲ــــ خواهید خواند، کمابیش در حدود ۲۰ صفحه. بعد از آن «مقدمه» را خواهید دید در دو بخش، یکی با عنوان «نگاهی به تاریخ فرهنگ ژاپن» و دیگری « مختصات سنتی فرهنگ ژاپن». اینجا بخش اول دانشنامهتمام می‌شود. متن الفبایی دانشنامهـــــ از دوره‌ی آسوُکا تا  یوُگِن ـــــ آغاز می‌شود، که مجموعاً کمی بیش از ۳۰۰ مدخل ــــ در حدود ۴۰۰ صفحه ــــ است. آنچه از دانشنامه در سایت بامداد ساری  می‌خوانید گزینه‌یی سازگار و آماده شده برای بامداد ساریاست، مثلاً ما این‌جا پس از معرفی ماقبل تاریخ ژاپن از هنر این دوره خواهیم گفت ــــ که دو دوره‌ی جومون و یایوُیی را در بر خواهد گرفت ــــ که بنا به ترتیب الفبایی کتاب یکی در حرف جو دیگری در ی خواهد آمد. همین طورست در مورد مدخل‌های انتخابی دیگر برای بامداد ساری.    

 

جدول گاهشماری تاریخ هنر ژاپن

 

ق‌م                    دوره‌ی دیرینه‌سنگی (ﺣ ۵۰۰۰۰ ـ ۱۱۰۰۰ ق‌م)

     ۱۲۰۰۰

     ۱۱۰۰۰

     ۱۰۰۰۰

ماقبل تاریخ

     ۹۰۰۰          دوره‌ی جوْمون (ﺣ ۵۰۰/۱۰ـ ۴۰۰ ق‌م)

 

                   جوْمونِ سرآغازین (۵۰۰/۱۰ ـ ۸۰۰۰)

     ۸۰۰۰          جوْمونِ آغازین (۸۰۰۰ ـ ۵۰۰۰)

     ۷۰۰۰

     ۶۰۰۰

     ۵۰۰۰          جوْمون پیشین (۵۰۰۰ ـ ۲۵۰۰)

     ۴۰۰۰

     ۳۰۰۰

     ۲۰۰۰         جوْمون میانه (۲۵۰۰ ـ ۱۵۰۰)

                  جوْمون پسین (۱۵۰۰ ـ ۱۰۰۰)

                  جوْمون پایانی (۱۰۰۰ ـ ۳۰۰)

 

پیشتاریخ

میلادی             دوره‌ی یایویی (۴۰۰ ق‌م ـ ۳۰۰م)

     ۱۰۰

     ۲۰۰                        

     ۳۰۰          عصر کوفوُن(۳۰۰ ـ ۷۱۰)

     ۴۰۰                        

تاریخی

(کلاسیک)

     ۵۰۰         دوره‌ی آسوُکا (۵۵۲ ـ ۶۴۵)

     ۶۰۰         دوره‌ی هاکوُهوْ (۶۴۵ ـ ۷۱۰)

     ۷۰۰         دوره‌ی نارا (۷۱۰ ـ ۷۹۴)

     ۸۰۰         دوره‌ی هِی‌آن (۷۹۴ ـ ۱۱۸۵)

     ۹۰۰         هِی‌آنِ پیشین (۷۹۴ ـ ۹۵۱)

  ۱۰۰۰          هِی‌آنِ میانه یا فوُجی‌وارا (۹۵۱ ـ ۱۰۸۶)

   ۱۱۰۰          هِی‌آنِ پسین یا این‌سِی (۱۰۸۶ ـ ۱۱۸۵)

 

(قرون وسطا)

    ۱۲۰۰          دوره‌ی فئودالی پیشین (۱۱۸۵ـ۱۵۷۳)

                       دوره‌ی کاماکوُرا (۱۱۸۵ـ۱۳۳۳)

     ۱۳۰۰         بازگشت کاماکوُرا (۱۳۳۳ـ۱۳۳۶)

     ۱۴۰۰         دوره‌ی نان‌بو کوُچوْ (۱۳۳۶ـ۱۳۹۲)

                  دوره‌ی موُروماچی (۱۳۹۲ ـ ۱۵۷۳)

     ۱۵۰۰

(آغازِ نو)

     ۱۶۰۰         دوره‌ی مومویاما (۱۵۷۳ـ۱۶۱۵)

                  دوره‌ی توکوُگاوا یا اِدو (۱۶۱۵ـ۱۸۶۸)

     ۱۷۰۰

     ۱۸۰۰

     ۱۹۰۰        دوره‌ی جدید (۱۸۶۸ ـ تاکنون)

(نو)               دوره‌ی مِی‌جی (۱۸۶۸ ـ ۱۹۱۲)

    ۲۰۰۰         دوره‌ی تای‌شوْ (۱۹۱۲ـ۱۹۲۶)

                      دوره‌ی شوْوا (۱۹۲۶ـ۱۹۸۹)

                  دوره‌ی هِی‌سِی (۱۹۸۹ـ تاکنون)

        

japan_map     

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.