ماگدالنیان / مالدالنیَن/ ماگدالنی Magdalenian

ماگدالنیان / مالدالنیَن/  ماگدالنی Magdalenian فرهنگ دیرینه‌سنگی نهاییِ بیش‌تر اروپای غربی، که از روی کاوشگاه لا مادلن La Madeleine در دوردونی Dordogne نـامگـذاری شده است. مرکز خاستگاه آن فرانسه‌ی جنوب غربی و بخش‌های مجاور آن در اسپانیا بود، اما عناصرِ خاص مراحل بعدی در بریتانیا نشان داده شده‌اند (Creswell Crags)، و رو به شرق در آلمان جنوب غربی و لهستان. فرهنگ مالدالنی، مثل فرهنگ اجتماعات دیرینه‌سنگی زبرین، با شرایط سرد آخرین (*ووُرم Würm ) یخچالش (glaciation) سازگار شد و گوزن منبع مهم غذا بود. ماگدالنی‌ها برای هنر غار (cave art، مثلاً از آلتامیرا) و برای کار تزیینی زیبای‌شان روی استخوان و عاج (هنر قابل حمل Mobiliary art) مشهورند. یکی از قابل تشخیص‌ترین ابزارهای ماگدالنی متأخر زوبین خاردار است. دامنـه‌ی زمانی از حدود ۱۵۰۰۰ــ۰۰۰/۱۰ق‌م است. (فر. با. )

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.