مگالیتیک / کلان‌سنگی Megalithic

مگالیتیک / کلان‌سنگی Megalithic ساخته‌شده از سنگ‌های کلان یا بزرگ. خَرسنگی. سازه‌های مگالیتیک شامل مِن‌هیر Menhir، سنگ‌رَج‌ها (alignment) دایره‌های سنگ‌چین Stone circle، برخی یادمانه‌های هِنج Henge و انواع گوناگون گورخانه Chamber tomb. عبارت «گور مگالیتیک» غالباً تسامحاً برای هرگونه گورخانه‌ی روی زمین گفته می‌شود، خواه آن را با سنگ‌های بزرگ یا کوچک ساخته باشند. (فر. با.)

استون‌هنج

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.