نقاشی‌های جمیله وفاکیش

photo_2016-03-30_15-58-55

نمایشگاه نقاشی جمیله وفاکیش

افتتاحیه: جمعه ۲۷ فروردین ۹۵ ساعت ۱۶ الی ۲۰

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2017 تمام حقوق محفوظ است.