"آموزش آوانگاری" tag

آموزش الفبای بین المللی آوانگار (IPA)

بخش دوم

آموزش الفبای بین المللی آوانگار (IPA) بخش دوم ناهید آهنگری در بخش اول این مقاله آواهای زبان فارسی معیار را بررسی کردیم. در این بخش به آواهایی خواهیم پرداخت که در زبان فارسی…

آموزش الفبای بین المللی آوانگار (IPA)

بخش اول

                                                آموزش الفبای بین المللی آوانگار (IPA)                                                                     بخش اول                                                                                                                          ناهید آهنگری برای این که بتوان نتیجه پژوهش‌های زبانی را به…

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.