"الفبای بین المللی IPA" tag

آموزش الفبای بین المللی آوانگار (IPA)

بخش اول

                                                آموزش الفبای بین المللی آوانگار (IPA)                                                                     بخش اول                                                                                                                          ناهید آهنگری برای این که بتوان نتیجه پژوهش‌های زبانی را به…

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.