"شعر اسپانیایی" tag

خوانش «خانه مازندران»

(۱)

خوانش «خانه مازندران» (۱) ع.پاشایی «خانه‌ی مازندران» شعریست به زبان اسپانیایی. اما این خانه، موجود زنده‌یی است که فضای حیاتیش اسپانیا و اسپانیایی است. زبان و زمان، یا به عبارت دیگر، فرهنگ و…

خانه‌ى مازندران

    خانه‌ى مازندران  کلارا خانِس به ع. پاشایی برگردان از اسپانیایی: فرهاد آزرمی     ۱     در حالی که گرد بر گرد ما حصار می‌کشید شب  ۲     از کاج بالا رفتیم. ۳    …

اگر اندازه‌ی نوشته‌ها برای شما کوچک می‌باشد، می‌توانید با فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl و + اندازه‌ی نوشته را افزایش دهید.

بامداد ما © 2018 تمام حقوق محفوظ است.